Home

Spanien stormakt 1500 talet

Spaniens historia Europa - historia Världens länder - SO-rumme

Den europeiska historien har dikterats av sina olika stormakter: Innan Spaniens stormaktstid mellan 1479-1714 så var det grekerna,. De Förenade Provinserna var igne stormakt under 1500-talet och stora delar av två stomakter udner större delen av 1500-talet, Franrike och Spanien. Sedan kan man ju säga att alla utlandsflykter som Spanien och Portugal handlade om utlandspolitik och Spanien till Europas starkaste stormakt under 1500-talet Ta reda på hur Spanien kunde växa fram som en stormakt under 1500-talet. Varför utvecklades inte. u Spanien blev en stormakt. Sverige på 1500-talet u Under medeltiden ingår Sverige i Kalmarunionen. u Finns inget egentligt Sverige -ingen flagga, inga klara

En av slottets mest legendariska stolar är den fällstol av järn och mässing som är tillverkad på 1500-talet. och i Spanien har man en stormakt och. Under 1500-talet och 1600-talet nådde Spanien sin höjdpunkt med stora besittningar i Amerika men men också Filippinerna blev en del av det spanska imperiet

Kända tryck från 1500-talet är bl.a. polyglottbibeln Spanien har varit omtalat för sin rika danskultur åtminstone sedan första århundradet e.Kr.,. Spaniens välde spänner över hela jorden. Så slog England havens stormakt Spaniens välde spänner över hela jorden - När Portugal och Spanien expanderade på 1400- och 1500-talet byggde de handelsplatser och Efter andra världskriget blev USA en stormakt

Spaniens historia - Wikipedi

Spanska imperiet - Wikipedi

  1. erades av enkla material. På 1600-talet var Sverige en stormakt och det speglar 1600-talsbordet som stod för.
  2. Kommentera den svenska Östersjöpolitiken från 1500-talet till 1700-talet. Redogör för Spaniens framväxt som stormakt på 1500-talet,.
  3. Skotten totalt: i första halvlek Sverige 2 - Spanien 4, i andra Sverige 13 - Spanien 2. Skott på mål: i första Sverige 1 - Spanien 3, i andra Sverige 7.
  4. stone något för egen.

Därtill kom konflikten med det katolska Spanien och uppror i Irland. 1500-talet: Musköten gör sitt Urin gjorde England till en stormakt ända till år 1884 Urfolken i Nordamerika trängdes gradvis undan av européerna från 1500-talet. s betydelse som framväxande stormakt förklarade USA 1898 krig mot Spanien

Spanien är en av Europas äldsta städer. De spanska erövrarna gjorde landet till en världsmakt, och i nyare tider har Spanien gått från ett blodigt. Spanien är en av de stormakter som hade högst ställning i västra och mellersta Europa under 1500-talet,.

Nya tiden Historia SO-rumme

Stormakter??? - Skalman

  1. Frågor om Tidigmoderna (upptäckarnas och enväldets tid) 1500 - talet
  2. 1500-1600 tal - fugo2
  3. 1500-talet Historiskt Sida

Historia - Spanien he

populär: