Home

Löslighetsprodukt kemi 2

Löslighet är ett begrepp som används för att beskriva hur lösligt ett ämne är i ett annat (oftast vatten). Detta är ett område som kan vara svårt att ta till sig, så artikeln kommer att innehålla ett flertal exempel i slutet så att du kan öva på det du lär dig En löslighetskonstant som uttrycks på detta sätt (som en produkt) kallas också för en löslighetsprodukt. För kalcit är värdet på K s = 10-8,48 vid 25 grader och trycket 1 atm. Ibland, särskilt för oxider och sulfider, skrivs löslighetskonstanter med vätejoner i vänsterledet i stället för med hydroxidjoner i högerledet Hela kursen i Kemi 2 för gymnasiet -- flippat och klart för den som vill använda sig av det

Löslighetsprodukten - Naturvetenskap

Fråga 1 Vätejonkoncentrationen i blod är 4,0·10-8 mol/dm3. Beräkna blodets pH-värde. Skriv in ditt svar mellan linjerna! I och med att pH mäts i en logaritmisk skala så väljer jag helt enkelt att beräkna den med hjälp av -lg(är 4,0·10-8 mol/dm3) vilket ger ett resultat på 7,39 eller avrundat till 7,4 Fråg Salt: Formel \((Me^{b+})_a\cdot (X^{a-})_b\) Löslighetsprodukt \(((mol/dm^3)^{a+b})\) Silverbromid \(AgBr\) \(5,4 \cdot 10^{-13}\) Bariumhydroxid \(Ba(OH)_2 \cdot 8H. Fällning omdirigerar hit, för fällning av träd inom avverkning, se avverkning. En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet.Den substans som fälls ut kallas fällning eller precipitat.. Utfällningsreaktioner sker till exempel vid kristallisering, när joner från var för sig lättlösliga salter reagerar med varandra och bildar ett svårlösligt.

Löslighetskonstant - Wikipedi

 1. Du har skrivit en del väldigt konstiga saker. Du verkar inte ha koll på att när kalciumnitrat löses upp i vatten, så blir varje mol kalciumnitrat till 1 mom kalciumjoner och 2 mol nitratjoner, och att 1 mol natriumfluorid blir till 1 mol natriumjoner och 1 mol fluoridjoner
 2. 2. . Bestäm om någon silver-eller kloridjoner redan finns i lösningen för det problem du vill lösa. Om du försöker lösa silverklorid i en saltvatten lösning, till exempel, kommer det salt separera i vattnet för att ge natrium-och kloridjoner, Om silver eller kloridjoner är närvarande, ersätter den koncentration av jon närvarande.
 3. ALLMÄN KEMI FÖR 83 Bi . 208,98 . 4. f145d106s26p3 JOM 2010 . 2 Löslighetsprodukt. Elektrokemi ∆G = -nFE. cell ∆G. o = -nFE. o. Eo cell = E o katod-E o anod (galvanisk cell) 2/11/2010 12:15:06 PM.
 4. Kort repetition från Kemi 1 där vi tittar på atomär nivå vad som kan hända om två vattenmolekyler kolliderar med varandra. Senare i detta avsnitt kommer vi kalla detta för vattnets autoprotolys samt räkna på det. Men just nu ska du fokusera på vad som händer på atomär/molekylär nivå samt hur ma
 5. Start studying Kapitel 6 - Analytisk kemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Ska man använda sig av löslighetskonstant eller löslighetsprodukt när man beskriver hur svårlösligt ett salt är i vatten? Och beskriver denna bild löslighetsprodukten eller konstanten? Det står ju löslighetsprodukt-konstant, men jag antar att de menar produkt eftersom att det sedan står K sp. Och är alla salter i bilden så pass.
 7. silverkomplex Materiel Utförande Resultat 4 5.

KEMA02 Oorganisk kemi - grundkurs F5 Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institution / CAS / KEMA02 VT13 / CP Löslighetsjämvikter Atkins & Jones kap 12.8-12.14 . 12.8 Löslighetsprodukt K sp =(a Bi3+) 2( Kemi 1: Salters löslighet i vatten - Labbrapport En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka olika salters löslighet i vatten och se om det blir någon fällning genom att blanda olika saltlösningar med varandra 4) Beräkning av värmemängden Q för en kemisk reaktion Q cW m T där g K J cW 4,18 cW Vattnets eller lösningens värmekapacitet J g⋅K m Massan av den lösningen eller vattnet som tagit upp eller avgivit energi g ΔT Temperaturändringen under reaktionen K Entalpi Entalpiändringen för en reaktion HR i k

Kemi 2 - YouTub

Utfällning - Wikipedi

 1. Löslighetsprodukten (Natur och teknik/Kemi/Kemi 2
 2. hur man beräknar lösligheten av silverklorid - wcbbf
 3. Kemisk jämvikt - Vassaste kursinfosidan - Google Site
 4. Kapitel 6 - Analytisk kemi Flashcards Quizle

Löslighetskonstant-och produkt (Natur och teknik/Kemi/Kemi 1

populär: