Home

Trøndersk dialekt

Trøndersk har jamvektsystemet, som dei austnorske måla. Dialektane i Trøndelag skil seg likevel frå dei austnorske ved at dei norrøne langstavingsorda har apokope og ikkje e-ending. Typeeksempel frå trøndersk er såleis å vårra, å kåmmå, men å bit, å kast Hva sies her?? This feature is not available right now. Please try again later

Trøndersk Trøndersk or Trøndelag Norwegian Bokmål: trøndersk, trøndermål; Nynorsk: trøndersk, trøndsk; Trøndersk: trønder, trønder-dialekt is a Norwegian dialect, or rather a group of. Ord uten ending Substantiv, verb, adjektiv Trøndelag og Nordland Møre og Romsdal ikke ikke Kilder Vart du skræmt no? Målmerker æ eg Akerhus Sogn og Fjordane æg Oppland Nordnorge og vestlandt e Palatalisering midt-Norge Trøndersk nn - mannj ll - ballj dd - reddj tt - stutt Hi everyone. Yesterday I heard spoken trøndersk dialect on youtube. It was a song which actually sounded quite good.It was accompanied by lyrics and all I can say is that I couldn't understand almost a single word, both in spoken and written form Trøndersk. Trøndersk is spoken in the Trøndelag district in Central Norway, around the city of Trondheim. The dialect differs both grammatically and phonetically in a number of ways from Standard Eastern Norwegian spoken around Oslo. Trøndersk has quite a unique sound and even Norwegians have to listen carefully in order to fully understand it

trøndersk - Store norske leksiko

Apokope med jamvekt: å være, å levva, å skriv, å finn Takk for meg<3 Infinitivsending Rulle r og tjukk l Konsonant blir uttalt med j en mannj med hainnhuinn i bainn mannj, ballj, reddj Trondheims dialekt Personligpronomen Palatalisering uten ending rd og l > tykk l nordavinn Trøndersk: Trøndersk er en dialekt som naturligvis snakkes i Trøndelag, men også steder nord i Møre og Romsdal, i Hedmark og sør i Nordland faller innenfor kategorien trøndersk dialekt. Trønderdialekten har mange kjennetegn og spesielle ting ved seg Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt. Det kan være fordi de snakker med enstavelsesord, at endestavelsene er korte, eller at tonefallet rett og slett bare høres morsomt ut. Dialektenes fremtid. Hvordan norske dialekter vil utvikle seg er usikkert. Mange sier at dialektene vil endre seg, men ikke forsvinne

Det er vanlig å dele norske dialekter inn i fire store grupper: østnorsk, vestnorsk, trøndersk og nordnorsk. Innenfor hver av disse dialektene er det flere varianter, så trøndersk er altså ikke bare én dialekt Trøndersk's wiki: Trøndersk or Trøndelag Norwegian (Bokmål: trøndersk, trøndermål; Nynorsk: trøndersk, trøndsk; Trøndersk: trønder, trønder-dialekt) is a Norwegian dialect, or rather a group of several more or less distinct sub-dialects En dialekt som derimot har holdt seg ganske godt, når man ser på avstandene til større steder, er tydalsdialekten. Og kystkommunene Hitra og Frøya. Blant annet er dativ ofte beholdt, et trekk som er i ferd med å forsvinne fra de fleste dialekter, og preposisjonen «hos» heter som regel me, mens den i øvrig trøndersk vanligvis heter åt.

Vanskelig dialekt - YouTub

Illinois State University International Studies and Programs 102 Williams Hall, Campus Box 6120 Normal, IL 61790-6120 Contact Us © 2019 Illinois State Universit Start studying dialekt prøve i norsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Trøndersk ordlestTrøndersk ordbok. På Internett finns det ein masse nættsteda der det e lesta opp trønderske ord og veindinga. På Facebook e det også ei grupp som heite «Heimbrøggi ol' å uttrøkk

Furthermore, this study adds to the literature on the realization of focus in tonal accent languages, and how prosodically marked focus and sentence intonation interact with lexical accents. Finally, this work provides insights into how production and perception constraints shape processing of pitch variation Trøndersk ordlest (PDF) Trøndersk ordlest i Excel-format . Utdrag frå ordlesta. Trønderske ord på Verdalsbilder.no Nasjonalbibliotket har digalisert: Trykk på bildet for å lese hele boka på Nasjonalbiblioteket . Oversikt over alle utgaver av boka. Toillbokk — Øl fra Inderøy Gårdsbryggeri. TRØNDERMUSIKK I tillegg kan ein skilja ut nordnorsk og i nokre høve trøndersk som eigne grupper. Norsk skil seg ut frå grannespråka svensk og dansk og mange andre språk i og med at det ikkje finst noko normert talemål. Det finst ikkje nokon standard for korrekt talemål, og dei fleste nyttar sine eigne dialektar. Sjå likevel standard austnorsk under Trønderske ord og uttrykk som burde brukes oftere has 10,318 members. ♥ Trøndersk

Tröndersk is a norwegischer Dialekt, der wo in Tröndelag gsprocha werd. Offiziell werd in Bokmål gschribn, aber in SMS und E-mails werd aa oft im Tröndersk Dialket gschriebn. Es gibt scho an Unterschied, ob ma vo Sörtröndelag (Süd-Tröndelag) oder Nordtröndelag (Nord-Tröndelag) kimmt Trøndersk or Trøndelag Norwegian (Bokmål: trøndersk, trøndermål; Nynorsk: trøndersk, trøndsk; Trøndersk: trønder, trønder-dialekt) is a Norwegian dialect, or rather a group of several more or less distinct sub-dialects. As it is the case with all Norwegian dialects, it has no standard orthography, and its users write either Bokmål.

Dialekta som me pratar i kvardagen er trøndersk. Den har kjennetekn som palatalisering, apokope, tjukk l og a-verb. Me bruker itj elller ikke som nektingsadverbial, og æ som personlig pronomen i første person Trndersk dialekt lydklipp lens to scope adapter. LMC Cruiser Passion T 683. Steve buscemi meme inger hagerup til kvinner er vi fdt rsmodell: lveungen og Trndersk dialekt lydklipp steve buscemi meme inger hagerup til kvinner er vi fdt engelsk jente navn lveungen og frken kanin bamse

Trøndersk - YouTub

Stream Tilgivelse i politikken, trøndersk dialekt på TV og campus i Trondheim by OmAdressert from desktop or your mobile devic Vi har mange forskjellige dialekter , som f. eks trøndersk, nordnorsk, nynorsk, bergensk, nordsamisk,vestlandsk,østlandsk og bokmål, for å nevne noen. Det er ingen klare tall på akkurat hvor mange dialekter det finnes i Norge, men man kan si at det finnes like mange dialekter som det finnes steder Info. Her samler vi opp både ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå for folk med andre dialekter eller kanskje for trøndere selv. Ordlist

Sagt på dialekt Under denne overskrifta vil vi legge ut eksempel på dialektbruk i samanheng. Det kan vera småstykke, forteljingar, dikt m m. Vanskelege ord vil bli kommentert. Det er ikkje alltid like enkelt å gi att dialektuttale, og folk har prøvd seg med mange forskjellige løysingar, som vi vil sjå Jeg er stolt av dialekta mi. Flytta mye rundt i landet som barn, så jeg har vært i møte med veldig mange forskjellige dialekter, men har aldri lagt om, noe folk ofte har hatt problemer med. Snakker en Sør-Trøndersk dialekt med innslag av Nordmørsk fra bestemor, noe som faktisk er en stor hjelp i å lære norrønt - De står ganske trygt, det er dialekt-endringer, men man kan bruke dialekter i alle sammenhenger, det er ikke som i andre land, at man må snakke ett standardspråk. 14. Nevn minst fem kjente norske artister som synger på dialekt, og oppgi hvilken dialekt de bruker. - Jan Eggum, bergensdialekt. Åge Aleksandersen, trøndersk

En dialekt er muntlig, men greier vi å gjøre den skriftlig også, så kanskje den kan overleve en stund til. Tenk og få dialekt inn som valgfag i skolen. Det kunne vært stas å snakke nesning. Dæ æ lettar å halde på ei dialekt viss du kan bruke´n skriftele mæ. Av Karl Aalton Dette er innsamlet materiale over tid Learn the dialect trøndersk. Suitable for persons who already know some Norwegian. post@brilla.no. 900 88 571. Prinsens gate 46, 7011 Trondheim @BrillaTrondheim - Ja, jeg skjønner hva du mener. Men det er jo ingen som egentlig snakker slik som de skriver. Vi har jo mange forskjellige måter å snakke på. Alle steder har sin egen dialekt, og den er ganske viktig for oss. Språk sier noe om vår identitet, og dialekta forteller hvem du er og hvor du er fra. Du kommer fra Vestlandet, ikke sant Dialekt deles inn i forskjellige hovedgrupper, vestnorsk og østnorsk. Vestnorsk kommer fra dialekter på Sørlandet, vestlandet, Romsdal og Nord-Norge, mens østnorsk kommer fra dialekter på Østlandet, Nordmøre og trønderlag. Nordnorsk, bergensk, trøndersk, nynorsk og bokmål er eksempler på ulike dialekter innenfor det norsk språket

Norske dialekter --> nordnorsk og trøndersk - Prez

Litt om kristiansandsdialekten Leniniserte plosiver, populært kalt blaude konsonanter, er kanskje det man først legger merke til ved dialekten i sør.Likevel er ikke målmerket særegent for Kristiansand, det er et kystfenomen man finner på nesten hele Sørlandet GEOLEKT • Geolekt er en dialekt som kjennetegner en bestemt sosial gruppe. 6. ETNOLEKTER • I mange norske byer har det bosatt seg folk fra hele verden. • På Grønland i Oslo bor det mange mennesker fra ulike land. • Enkelte ord fra språket deres har blitt tatt opp i det norske språket

Those of us who are old enough to remember the 70′s probably have bad memories associated with Transitional area rug and would rather not contemplate.. Innlegg om Dialekt skrevet av tojk. Gaukesyre. På tide med ei plante igjen, og da kan det vel passe med gaukesyra, som blomstrar forholdsvis tidleg.Dei fleste kjenner til denne voksteren, og det finst da også ganske mange dialektnamn I trøndersk finner vi målmerker som: Kløyvd infinitiv I noen områder ender infinitiv av de streke verba på -a eller å, mens infinitiv av svake verb ender på -e eller mangler ending. Tjukk L Et eksempel på dette er når dialketprøven seier sola og blåst. Palataliserin Har en forkjærlighet for nordlenning. Koselig dialekt som gjør at en får lyst til å dra på fisketur. Det hjelper at de sier æ som oss. En annen dialekt som lyder godt I mine ører fordi den har likheter med trøndersk er nordmøring. Håper Kristiansund banker Molde på lørdag

Norwegian: Trøndersk dialekt WordReference Forum

Dialekt. Alle de ulike måtene vi snakker norsk på. vestlandsk, østnorsk og trøndersk. Målmerker. Konkrete kjennetegn som vi kan skille dialekter fra hverandre Østfold-dialekten kjem ofte dårleg ut når det er snakk om «fine» og «stygge» dialektar. I språkvitskapen reknar ein dette som haldningar som ligg utanfor sjølve språket: Ein kan ikkje ut i frå eit språkleg grunnlag seie at ein språklyd eller dialekt er finare eller styggare enn ein annan

Eg har eit par morosame ord som folk som ikkje kjem ifrå distriktet mitt har problem med å forstå. Dibbedue = Dumpe (Den saken som er i barnehagar og ymse, der ein sitt på kvar sin side av ein avlong planke eller noko, og vippar opp og ned annakvar gong okey. But I think that learning a dialect is something you should do at the place in question. You can of course study grammar and sounds on some internet site. If you already read Norwegian there's quite a few sites with info on the different dialects called trøndersk. Try google fx (dialekt + trøndersk) Adresseavisa har skjønt at trøndersk ikkje er så lett å forstå for alle og einkvar, anten dei kjem frå andre kantar av landet eller frå fjernare himmelstrøk. I går la avisa ut eit lynkurs i trøndersk på nettsidene sine, så no er det berre å setje seg ned og pugge. Lær deg trøndersk på ein-to-tre! ABC Startsida: Språk.

Silakan kirim KOMENTAR untuk mengajukan permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi. Dan untuk solusi akan kami reply pada dokumen ini. Dan jika bertanya, namun komen dihapus. mungki Du må snakke dialekt.» Eg protesterte: «Men mamma, har du nokon gong høyrt om ein engel som snakkar trøndersk?» «Ja», sa mamma, «eg er sikker på at dei finst.» Sidan har eg halde på at også englar snakkar trøndersk. - Eg er sikker på at medvitet om dialektar gir oss eit større språkleg medvit i det heile Älvdalskans status har därför kommit att bli omdiskuterad på senare tid, då målet är den enda nordiska dialekt som man utvecklat en egen ortografi för. Även andra svenska dialekter utan egen ortografi, som skånska och jämtska, har av vissa företrädare ansetts vara egna språk Hva er den tradisjonelle definisjonen på en dialekt?-Geografisk avgrenset språksystem. 2. Om vi tar utgangspunkt i denne definisjonen: Fins det noen i Norge som ikke snakker dialekt?-Nei, alle snakker dialekt. 3. Dialektene i Norge kan deles inn i fire hovedgrupper. Hvilke?-De fire hovedgruppene er: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og. Dei eldre snakkar også mykje finare trøndersk enn dei i vår generasjon. Viss vi bevegar oss utanfor Trondheim kan vi også høyre forskjell på dei som kjem frå Nord-Trøndelag, slik som far min eller dei frå ut-trøndelag. Da eg var mindre så hadde eg ein dialekt som var meir lik min far, mens eg no har ein klokkerein trondheimsdialekt

Although Norwegian dialects are commonly organized in 5 main groups: nordnorsk (northern Norwegian), trøndersk (Trøndelag Norwegian), innlandsmål (Midland Norwegian), vestnorsk (western Norwegian), and østnorsk (easter Norwegian).who knows how many dialekter there are, hundreds perhaps 1: En dialekt er et ensartet talemål. Og sosialekt er flere dialekter innen for en dialekt 2: øst Norsk vest Norsk trøndersk og Nord Norsk 3: Bløte konsonanter: Stavanger, Arendal og Kristiansan Det jeg liker best er teksten og koringen til Rita Eriksen. Legg for eksempel merke til at hun synger Stavangersk mens han synger Sauda-dialekt. What I like best is the lyrics and backing vocals of Rita Eriksen. For example, note that she sings Stavangerske while he sings Sauda-dialect Et trøndersk ektepar kranglet i telefonen, og hun kom med den tradisjonelle: - Idiot! Æ vil itj sjå dæ mer ! Æ hive ringen din i dass! - Ja, bare hiv'en ! Tjue krona betyr itj nå for ein kar med knust hjærte HLTV.org is the leading csgo site in the world, featuring news, demos, pictures, statistics, on-site coverage and much much more! News Matches Results Events

Trøndersk Norwegian Dialects Skapago - NIL

Disse hovedgruppene deles grovt inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk. En sosiolekt er en variant av en dialekt, innenfor det samme geografiske området. Sosiolektene bestemmes gjerne av kjønn og sosial eller etnisk tilhørighet Trøndersk var for Aasen other, og resultatet ser vi også i dag. Nynorsk har blitt identitetsmerket for vestlendinger og folk i fjellbygdene. I Trøndelag er nynorsken så å si helt vekke, men vi snakker dialekt likevel - selv om vestlandske nynorskbrukere ikke forstår oss

Lær dæ ekt trøndersk på 1-2-3. En hendig dialekt-guide for blodferske studenter og andre nyinnflyttere Helgeland er det sørligste dialektområdet i Nord-Noreg og grenser til Nord-Trøndelag i sør. Særleg i sør er det dermed mange språklege trekk som er felles med trøndersk, og dialekten i Bindal blir av og til rekna til trøndersk. Det er eit område med mykje variasjon, og ein kan dele det inn i ulike undergrupper Oppgavens tittel spiller på trøndersk dialekt der vokaler er mye brukt som ord. Dette er fra en gammel vits som lyder som følger: En mann møtte to gutter på veien og spurte den ene - Hvilken klasse går du i da? Æ e i a - svarte den første gutten. Enn du da? - spurte mannen den andre.

Trøndersk dialekt by Synnøve Kristoffersen on Prez

Des sojad aa a so sei, dass ma då auffe fåhrn mog:) Aber ned gråd wegam Dialekt. I muass sågn, des mit dem sexiestn Dialekt, des håb i sejba går ned glaubn wojn. I mog den Dialekt echt gern, åber sexy is fiar mi wos anders... ;) Externe Links gendad. Griass enk Autorn, I ho 1 externe Links af Trøndersk gendat Nordmøre (English: North-Møre) is a traditional district in the Norwegian county of Møre og Romsdal. The 6,059-square-kilometre (2,339 sq mi) area comprises the northern third of the county including the municipalities of Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Eide, Sunndal, Gjemnes, and Smøla

Norske dialekter - 1STB Gruppe 3 - Google Site

 1. Om det er nokre fullblods trønderar av ulike slag her (sjøl e e berre resservetrønder, sjø) ville eg vere takksam for svar på dette: - Kva form har dei orda i målføret som svarar til strukturen (C)VCle elle
 2. Østlandsk, vestlandsk, nordnorsk og trøndersk Plasser som tidligere har vært litt for seg selv, og som er litt bortgjemt, har en mer særegen dialekt. Denne kan være veldig ulik språket vi er vant med. (eksempel) Ofte, så har mange dialekter ord som stammer fra forskjellige land, såkalte låneord
 3. Æ må sei at æ har et ganske ambuvalent (?) te mi eiga dialekt. Æ syns liksom itj den e Norges fineste, men e ganske stolt over ha en såpass særegen dialekt.. Syns livet som vanlig østlending virke litt kjedelig med en så lite særprega dialekt
 4. Disse hovedgruppene deles vanligvis videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk. Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe. Dialektene er stort sett innbyrdes forståelige, men har allikevel betydelige forskjeller seg imellom når det gjelder uttale, grammatikk, syntaks og ordforråd
 5. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /customers/d/4/7/karsken.no/httpd.www/functions/mysql.php:11 Stack trace: #0 /customers/d/4.
 6. Tweet with a location. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications

Norske dialekter © - Frøya 3 - Google Site

 1. dre grad. På Røros snakker de fortsatt trøndersk. Røyneland mener at lokalt særpreg er en grunn til at busatte på Røros holder på dialekten i større grad enn på Tynset og andre steder
 2. Fra frase til kjerne - kontrastive elementer i en norsk dialekt Linda Evenstad Emilsen - Høgskolen i Østfold I denne studien vil jeg presentere de tre fenomenene adjektivinkorporering (1), adjektiv med definitte suffiks (2) og komplekse demonstrativer (3) slik de forekommer i en spesifikk norsk dialekt fra Trøndelag
 3. Xantia huskes blant annet for den energiske annonseringen med trøndersk dialekt; Sant, ja!. Designet var ikke spesielt vågalt men var tilpasset en bred kjøpegruppe. Bilen overtok for BX og ble produsert i 1993-2001 i over 1,2 millioner eksemplarer

X Trøndersk - NTN

 1. I ei ny SIFO-undersøking gjort på oppdrag frå datingnettstaden E-kontakt.no, kjem det fram at austlandsk er Noregs mest sexy dialekt. Nordnorsk og trøndersk kjem på plassane bak. - Me høyrer jo ikkje korleis folk snakkar når ein deitar på nettet, seier Karin Boo, som er kjærleikscoach i E.
 2. Frå Sømna på Sør-Helgeland er det fire informantar i ScanDiaSyn. Slik dialekten kjem til uttrykk hos dei eldre informantane, har han likheitstrekk både med anna nordnorsk og med nordleg trøndersk. Sømnadialekten har typiske nordlandske trekk som for eksempel a-ending i presens av verb i kasta-klassen (eks
 3. Ta for eksempel Østlandet. Innenfor en og samme dialekt har infinitivene ulike endinger. Man sier å kaste og å lyse med endinga -e, men værra og gjørra med endinga -a. En «kløyver» altså infinitivene i dialekten i to grupper. Vi har å gjøre med en todelt endingsvokal i infinitiv av verb
 4. Trøndersk har også likheter med nordnorsk, som apokoper og palatalisering (at tungen presses mot ganen, for eksempel toill kaill.) Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt. Det kan være fordi de snakker med enstavelsesord, at endestavelsene er korte, eller at tonefallet rett og slett bare høres morsomt ut
 5. Norwegian Stavanger Dialect norwegian dialect,norwegain stavanger dialect,stavanger dialect,stavanger dialekt,norske dialekter,bokmål og stavanger,forskjeller og likheter bokmål stavange

Trøndersk Wiki Everipedi

 1. Trøndersk er IKKE Norges fineste dialekt. Det er den styggeste, jævligste vi har. Fineste må være nordlandsk, og en og annen sørlandsk, Arendal m.f.(innover i landet, ikke Kristiandsand). Trøndersk er helt jævlig, og jeg er BÆRGANSAR - en annen dialekt som ikke er fin, men mye bedre enn trøndersk. Kommentar av Aksel Moen | 10/02/201
 2. Når vi snakker, holder vi ikke den samme tonehøyden hele tida. Tonen er snart lav, snart høy, og den kan stige eller falle. Setnings-melodien i vårt eget talemål er vi så vant med at vi ikke oppfatter den som melodi i det hele tatt. Men straks vi hører en dialekt med en annen tonegang, legger vi merke til den
 3. Dialekt. Raringane bruker denne dialekten - Trøndersk skil seg ut som dialekten med lågast status på barne-tv og i filmar. Han er stempla som rar og gir negative.
 4. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn mor
 5. Her er det snakk om trøndersk som skal ut i lyset. Flere og flere trønderhelter kommer frem i mediabildet, spesielt idrettsutøvere som er forbilder for mange. Her snakker vi Nils Arne Eggen, Marit Breivik, Petter Northug, Eldar Rønning, Marit Bjørgen, ja, veldig mange, og hvilken dialekt har de? Jo, nemmelig trøndersk
 6. dialekt finst det nokre slike samansette substantiv: Sparabank, søvarpøse (sic), visargut, rennelykkje, mjaklesmed, gjætargut, væramåte, og nok mange fleire. Her vil du kanhenda innvenda at gjætargut er substantiv + substantiv, men eg trur no mitt om det

Dette skyldes til dels en bevisst språkpolitikk, men også at den norske geografien har bidratt til stor avstand mellom folk. Generelt kan man dele dialektene inn i fire hovedområder - østnorsk, vestnorsk, trøndersk og nordnorsk. Hvordan forstå norsk Der norwegische Dialekt (Trøndersk), der in Trøndelag gesprochen wird, zeichnet sich durch das Fehlen der Endvokale aus. (de) Trøndelag es el nombre de una región del centro de Noruega, que comprende los condados de Nord-Trøndelag y Sør-Trøndelag VESTLANDSK: ØSTLANDSK: TRØNDSK: NORDNORSK: Fylker: Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Telemark Vestfold/Østfold Akershus Buskeru Jeg elsker nord-trøndersk, tøffere dialekt skal du lete lenge etter, men fin-trøndersk(Trondheim osv) kan gå og henge seg. 8:28 p.m. Sarah sa.. Tips ved høytlesning av En verdensomseiling under havet - bit tennene sammen og herm nord-trøndersk dialekt når Kaptein Nemo snakker. Artig Her er 15 ord og uttrykk du neppe forstår (hvis du ikke er trønder): 1) Sjø - Skjønner du?2) Lænt - Morsomt 3) Steike bokken - Universalt kraftuttrykk 4) Høkkert - Usofistikert type 5) Gakkorikaill - Spøkefull 6) Bakmeis - Vrang fyr 7) Sopin/svang - sulten 8) Ellj - Ha sure oppstøt 9) Grugge - Kaffegrut 10) Jabbkråk - Skravlekjerring 11) Meskåmmåhau - Huske feil 12) Bonnjstakk.

populär: